Madrid 2011 – Opinii – Ben-Oni Ardelean

Conferința Baptiștilor Români din Diaspora Europeană
Expresia dorinței de unitate

Conferința de la Madrid a evidențiat încă odată nevoia de unitate a baptiștilor români din diaspora europeană. Având experiențe diferite, dar convingeri și crez comun, părtășia din cadrul întrunirilor a fost un fantastic prilej de relaționare. Dincolo de bucuria reîntâlnirii, am resimțit cu toții o imensă bucurie să putem sta în Cuvânt și să putem împărtășii ceea ce Domnul a făcut în comunitățile noastre. Atmosfera creată a dat dovadă de faptul că nu vreo formă juridică omenească ne strânge laolaltă, ci dragostea lui Hristos. Însă tocmai acest context favorabil încurajării celor din comunități mai mici, al cunoașterii reciproce, al schimbului de informații, al planificărilor unor proiecte comune etc., a reconfirmat încă odată, dacă mai era cazul, că atunci când clădim împreună, când iubim părtășia și căutăm unitatea, facem dovada că suntem a lui Hristos (vezi Ioan 17). Datoria individuală a slujirii nu exclude nevoia de părtășie, ci dimpotrivă accentuază caracterul imperativ al unității în mărturie și slujire.

Convingerea celor mai mulți prezenți a fost legată de faptul că doar așa vom putea să realizăm mai bine aspecte ale chemării noastre comune, aceea de a fi sare și lumină într-o Europă ce este din punct de vedere spiritual într-o mare derivă. Cineva asemăna Europa ca fiind asemenea unei case măturate, fapt ce scoate în evidență vidul spiritual lăsat de frământările și schimbările ultimelor decenii. Slaba prezență evanghelică autohtonă în majoritatea țărilor europene, lipsa de relevanță a bisericilor creștine tradiționale, creșterea numerică a comunităților musulmane, promovarea excesivă a religiilor orientale etc., dublate de o sete spirituală caracteristică societății postmoderne, a determinat orientarea multora înspre pseudo-spiritualitate în vederea umplerii vidului spiritual existent. Fondul acesta readuce în prim-plan nevoia urgentă de re-evanghelizare a Europei într-un context exrem de problematic. Majoritatea europenilor se declară creștini, însă doar elemente din creștinism se regăsesc dispersat în culturile autohtone, fără a fi vorba de vreo internalizare a valorilor creștine în viața indivizilor. Cu alte cuvinte, aceștia nu conștientizează nevoia de doctor (Mc.2:17), deși resimt puternic neîmplinirea spirituală dată de materialism. Contextul denotă astfel un dezastru spiritual, o acută și urgentă nevoie de penetrare a societății cu Evanghelia Domnului Isus.

Întrebarea se pune: la cine să ne uităm după ajutor? Cine va re-evangheliza Europa? Creștinii evanghelici europeni privesc spre români, asta fiindcă se pare a fi deocamdată cea mai consistentă prezență evanghelică în multe țări europene. Realizarea acestui deziderat ține însă de modul în care ne înțelegem chemarea și de maturitatea abordării noastre. Ieșirea din izolare, confort, nepăsare, apatie etc., precum și adoptarea unei mentalități a Împărăției, a unei perspective eterne ce se ridică deasupra frământărilor vieții cotidiene, va putea să demareze un amplu proiect de câștigare a sufletelor pentru Hristos. Impulsionați de pasiunea pentru câștigarea sufletelor pierdute și gata pentru a plăti orice cost, baptiștii europeni pot astăzi să facă dovada eclesiei adevărate, a unei celor chemați să fie trimiși în Europa cu o misiune dată. Efortul conjugat în proiecte comune evanghelistice, precum și unitatea de nestruncinat în dragoste, părtășie și mărturie, sunt fără îndoială aspecte ce vor contribui semnificativ la realizarea acestui deziderat. Conferința de la Madrid a contribuit semnificativ la această conștientizare și a determinat frățietatea să gândească dincolo de limitările comunității locale. Gândirea divină de unitate a creștinilor, dar și urgența dată de nevoia spirituală europeană, ne obligă în a continua să strângem rândurile. Doamne-ajută!

Dr. Ben-Oni Ardelean

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.