Invitatie Madrid 2011

C U L T U L C R E Ş T I N B A P T I S T
UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE din ROMÂNIA

Str. Dâmboviţei nr. 9-11, Sect. 6, 060842 Bucureşti Tel. 430 00 39, Fax 430 29 42; e-mail: uniuneabaptista@gmail.com

Invitaţie

Nr.553/22 Iulie 2011
În atenţia Bisericilor Creștine Baptiste Române din Europa Apuseană, Salutări în numele Domnului nostru Isus Hristos. Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din Romania are deosebita bucurie de a vă invita la conferinţa Bisericilor Creştine Baptiste din Diaspora Europeana cu titlul:

Cu Dumnezeu Printre Popoare
Consolidarea Mărturiei Baptiștilor Români din Diaspora Europeană

Evenimentul va avea loc începând cu data de vineri 21 Octombrie 2011, ora 19.30 şi va dura până duminica 23 Octombrie 2011, ora 13. Lucrările conferinţei vor fi găzduite de Biserica Baptista Româna ”Betel” din Madrid, Spania și vor fi susținute de preşedintele UBR – Otniel Bunaciu; Daniel Mariș – Rectorul Institutului Teologic Baptist din București; Marcel Cordoș – pastor al Bisericii Creștine Baptiste ”Cetate” din Alba Iulia; Nicu Tătar – pastor al Bisericii Baptiste Române ”Betel” din Madrid și Alexandru Vlașin – Coordonator al Departamentului de Misiune al UBR(programul însoțește această invitație).

În vederea întocmirii unui document al conferinței, vă rugăm să ne trimiteți o prezentare succintă a bisericii dvs. care să cuprindă următarele date: Numele Bisericii; Adresa: localitatea, strada, tara; Scurt istoric; Numele păstorilor/ prezbiterilor; viziune/ scop (pentru 2012); trei motive concrete de rugaciune; 2-3 fotografii digitale relevante (cu membrii bisericii dvs).

Înscrierile de participare se fac la Departamentul de Misiune al UBR până la data de 1 Octombrie 2011, pe adresa de e-mail: misiunebaptista@gmail.com. Taxa de participare este de 100Euro pentru o persoana (taxa include cheltuieli administrative, cazare și masă).

Pentru sprijinirea acestui eveniment UBR participă la costuri cu suma de 500 Euro din fondul propriu de Misiune.

Așteptăm confirmarea participanților, însoțită de prezentarea bisericii dvs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.